Direct-Deals logo

Disclaimer

De inhoud van de Direct-Deals website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig kan zijn. Onze website bevat soms links naar andere websites die niet tot onze verantwoordelijkheid behoren en ook niet door onszelf worden opgemaakt of beheerd. Direct-Deals is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Direct-Deals en het logo van Direct-Deals, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Floorfiller Actiemarketing. Floorfiller Actiemarketing behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.