Direct-Deals logo

Privacyverklaring Direct Deals

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel deze worden verwerkt. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Direct Deals is een digitale nieuwsbrief met interessante acties en voordelige aanbiedingen. Direct Deals is een initiatief van Lead2Sale, gevestigd aan de Binnewiertzstraat 26, 5615 HH te Eindhoven, Nederland. Lead2Sale is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u sturen naar: privacy@direct-deals.be.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de verzending van de commerciele nieuwsbrief Direct Deals. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt en het doel daarvan:

- E-mailadres: voor verzending van de Direct Deals nieuwsbrief
- Voor- en achternaam: om de nieuwsbrief waar wenselijk persoonlijk tot u te kunnen richten
- Geslacht: om de nieuwsbrief waar wenselijk persoonlijk tot u te kunnen richten en mogelijkheid tot uitsluiten van oninteressante acties en aanbiedingen op basis van geslacht
- Geboortedatum: mogelijkheid tot uitsluiten van oninteressante acties en aanbiedingen op basis van leeftijd
- Adresgegevens: mogelijkheid tot uitsluiten van oninteressante acties en aanbiedingen op basis van woongebied.

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet volledig controleren of iemand daadwerkelijk ouder dan 18 is. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@direct-deals.be, dan verwijderen wij deze gegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lead2Sale en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@direct-deals.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Derde ontvangers en verwerkers

Lead2Sale verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij we daarvoor uw toestemming hebben gekregen of wanneer dit wettelijk is vereist. Uw persoonsgegevens worden ook niet doorgestuurd naar een derde land, buiten de EU.

Lead2Sale maakt gebruik van het systeem Episerver Campaign van Episerver GmbH voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens en de verzending van de Direct Deals nieuwsbrief. Met Episerver GmbH is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Dit systeem is beveiligd met een wachtwoord en pincode. Het apparaat dat toegang heeft tot dit systeem en uw persoonsgegevens is ook vergrendeld met een wachtwoord.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen zoals hierboven beschreven te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat houdt in dat ze worden bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Lead2Sale gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Lead2Sale neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@direct-deals.be.